Zespół Koordynujący MPISD AAL


W dniu 30 września 2008 roku Rada Akademii »Artes Liberales« powołała

Zespół Koordynujący Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL

  Członkowie:

 • prof. dr hab. Barbara Bokus (UW) - Kierownik MPISD AAL
 • prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka (UW) - od 17.06.2011 r.
 • prof. dr hab. Zbigniew Kloch (UW)
 • prof. dr hab. Ewa Kosowska (UŚ) - od V.2016
 • prof. dr hab. Zbysław Muszyński (UMCS) - od V.2016
 • prof. dr hab. Jacek Nowak (UJ) - od V.2016
 • prof. dr hab. Zofia Ratajczak (UŚ)
 • prof. dr hab. Teresa Szostek (UWr) - od V.2016
 • dr Łukasz Grützmacher (UW) - od XI.2009 r. do V.2016
 • dr Marek Kaźmierczak (UAM) - do X.2009 r.
 • prof. dr hab. Joanna Kurczewska (UW) - do 30.09.2010 r.

Członkowie Stowarzyszeni - Kierownicy Studiów Doktoranckich z macierzystych uczelni uczestników Programu

 • Dr hab. Adam Bartoszek (Kierownik Studium Doktoranckiego, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego)
 • Dr hab. Ewa Bobrowska (Kierownik Studiów Doktoranckich, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk , prof. KUL (Kierownik Studiów Doktoranckich, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • Dr hab. Krzysztof Jaworski (Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr hab. prof. UW Joanna Jurewicz (Kierownik Studiów Doktoranckich, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Prof. dr hab. Maria Kalinowska (Kierownik Studiów Doktoranckich, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Prof. dr hab. Andrzej Karpiński (Kierownik Studium Doktoranckiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Prof. dr hab. Anna Legeżyńska (Prodziekan ds. Studiów Doktoranckich, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. UW dr hab. Paweł Łuków (Kierownik Studiów Doktoranckich, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Dr hab. Jacek Nowak (Kierownik Studiów Doktoranckich, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Dr hab. Danuta Opacka-Walasek (Kierownik Studium Doktoranckiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego)
 • Prof. dr hab. Shoshana Ronen (Kierownik Studium Doktoranckiego, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Prof. dr hab. Stefan Zawadzki (Kierownik Studium Doktoranckiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)