Interdyscyplinarne badania literaturoznawczo-językoznawcze

Na posiedzeniu w dniu 27 września 2010 r. Rada Akademii »Artes Liberales« postanowiła, że od semestru letniego 2010/2011 będzie przyznawać wybranym zajęciom z oferty dydaktycznej sfederowanych uczelni status zajęć afiliowanych przy Akademii »Artes Liberales«. Udział w takich zajęciach będzie rekomendowany studentom Akademii, natomiast przed uczestnikami spoza AAL otworzy możliwość ubiegania się o semestralne staże naukowe w Akademii »Artes Liberales«.

Status zajęć afiliowanych przy AAL będzie przyznawany zajęciom bezpośrednio powiązanym z działalnością badawczą (istniejących lub specjalnie utworzonych zespołów badawczych), na podstawie rekomendacji członka Rady AAL z uczelni, w której zajęcia te są prowadzone.

Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2011 r. Rada AAL utrzymała* status zajęć afiliowanych przy AAL prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zajęciom „Interdyscyplinarne badania literaturoznawczo-językoznawcze przy użyciu nowoczesnych technologii – badania nad sposobem przedstawienia relacji erotycznych we współczesnej prozie hiszpańskiej i polskiej” idź do USOS oraz przyznała status zajęć afiliowanych przy AAL przyznała status zajęć afiliowanych przy AAL prowadzonym przez dr Justynę Olko-Bajer zajęciom „Zderzenie języków i przekaz międzykulturowy: casus języka nahuatl, XVI-XVIII w.” przejdź na stronę USOS


* Decyzja o uruchomieniu zajęć zapadła na posiedzeniu Rady AAL w dniu 15 stycznia 2011 r.