Uczestnicy Programu i ich opiekunowie

Rok akademicki 2017/2018

 • mgr Adrianna Smurzyńska, Uniwersytet Jagielloński
  • Opiekun w UJ: dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk
  • Opiekun w Programie: dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK

Rok akademicki 2015/2016

 • mgr Karolina Kolinek-Siechowicz, Uniwersytet Warszawski
  • Opiekun w UW: prof. UG dr hab. Anna Chęćka-Gotkowicz
  • Opiekun w Programie: dr hab. Dariusz Czaja (UJ)
 • Dr Jan Kutnik, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Opiekun w KUL: prof. dr hab. Piotr Oleś
  • Opiekun w Programie: Prof. dr hab. Anna Ziębińska-Witek (UMCS)

Rok akademicki 2014/2015

 • [mgr Krzysztof Pacewicz, Uniwersytet Warszawski
  (od czerwca 2018r. poza Programem)
  • Opiekun w UW: prof. dr hab. Szymon Wróbel
  • Opiekun w Programie: prof. Ewa Domańska (UAM)]
 • mgr Karol Wilczyński, Uniwersytet Jagielloński
  • Opiekun w UJ: prof. dr hab. Jan Kiełbasa
  • Opiekun w Programie: prof. Katarzyna Pachniak (UW)
 • mgr Anna Żymełka-Pietrzak, Uniwersytet Jagielloński
  • Opiekun w UJ: dr hab. Steffen Huber (wcześniej: dr hab. Andrzej J. Nowak)
  • Opiekun w Programie: dr hab. Kamilla Najdek (UW)

Rok akademicki 2013/2014

 • mgr Michał Jędrzejek, Uniwersytet Jagielloński
  • Opiekun w UJ: prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska
                            dr hab. Izabela Szyroka, prof. UJ
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Tomasz Polak (UAM)
 • mgr Rafał Zawisza, Uniwersytet Warszawski
  • Opiekun w UW: dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Tomasz Majewski (UJ)
 • [mgr Leon Ciechanowski, Uniwersytet Warszawski
  (w Programie od 1.10.2013 do 1.03.2014 r. Rezygnacja)
  • Opiekun w UW: prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka]

Rok akademicki 2012/2013

 • [mgr Joanna Barska, Uniwersytet Warszawski
  (przewód zamknięty na UW w roku 2021)
  • Opiekun w UW: prof. dr hab. Ewa Szczęsna
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Andrzej Hejmej (UJ)]
 • mgr Miłosz Puczydłowski, Uniwersytet Jagielloński
  • Promotor: prof. dr hab. Marek Drwięga.
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Andrzej Draguła (USz)
 • mgr Michał Rogalski, Uniwersytet Warszawski
  • Promotor: prof. dr hab. Stanisław Pieróg
  • Opiekun w Programie: Ks. prof. dr hab. Roland Prejs (KUL)

Rok akademicki 2011/2012

 • mgr Marta Baron, Uniwersytet Śląski
  • Promotor: prof. UŚ dr hab. Danuta Opacka-Walasek (UŚ)
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Zbigniew Hockuba (UW)
 • mgr Agnieszka Podpora, Uniwersytet Warszawski
  • Opiekun w UW: dr hab. Shoshana Ronen (UW)
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM)
 • mgr Piotr Słodkowski, Uniwersytet Warszawski
  • Promotor: prof. UW dr hab. Waldemar Baraniewski (UW)
  • Opiekun w Programie: prof. UAM dr hab. Ewa Domańska (UAM)

Rok akademicki 2010/2011

 • mgr Karolina Pawlik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Promotor: prof. dr hab. Ewa Kosowska (UŚ)
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Jerzy Malinowski (UMK)
 • mgr Jacek Małczyński, Uniwersytet Wrocławski
  • Promotor: prof. UWr dr hab. Stefan Bednarek (UWr)
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Ewa Domańska (UAM)

Rok akademicki 2009/2010

 • mgr Małgorzata Anna Kot, Uniwersytet Warszawski
  • Promotor: prof. dr hab. Karol Szymczak (UW)
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Maria Łanczont (UMCS)
 • mgr Wojciech Jan Sajkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Promotor: prof. dr hab. Ilona Czamańska (UAM)
  • Opiekun w Programie: dr hab. Izabella Zatorska (UW)
 • mgr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Promotor: ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ)
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo (UW)

Rok akademicki 2008/2009

 • mgr Agnieszka Turska-Kawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach; do lipca 2010
  • Promotor: prof. dr hab. Stanisław Michalczyk (UŚ)
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Iwona Branicka (UW)
 • mgr Maciej Junkiert , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Trybuś (UAM)
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Marcin Feliks Król (UW)
 • mgr Paweł Tomczok, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Promotor: prof. dr hab. Stefan Szymutko (UŚ)
                   prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (UŚ)
  • Opiekun w Programie: prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś (KUL)