Rada AAL V kadencji

Członkowie Rady AAL V kadencji


  • Przewodniczący Rady - Prof. Jerzy Axer (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Wiceprzewodniczący Rady AAL - Prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  • Sekretarz Generalny Rady - Ewa Rudnicka (Uniwersytet Warszawski)
  • Prof. Agnieszka Dziuba (Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
  • Prof. dr hab. Maria Chantry (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrektor MISH)
  • Prof. Adam Grzeliński (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Prof. Kazimierz Ilski (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
  • Prof. Teresa Pękala (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)
  • Prof. Edyta Sierka (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)


Członkowie Rady AAL IV kadencji
Członkowie Rady AAL III kadencji
Członkowie Rady AAL II kadencji (15 czerwca 2005 - 14 czerwca 2010)