BiuroMgr Anna Śnioch

 • "Dobry duch" Akademii
 • Jej pracę dla AAL przerwała niespodziewana śmierć w lipcu 2008 r.

Dr Violetta Rączewska

Sekretariat AAL
Sekretarz MPISD AAL
e-mail: aal@aal.edu.plProf. dr hab. Barbara Bokus

 • Sekretarz Rady AAL (do 24.10.2022 r.)
 • Pełnomocnik Przewodniczącego Rady AAL ds. Studiów
 • Kierownik Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL (MPISD AAL)
 • e-mail: bokus@ibi.uw.edu.pl  Prof. dr hab. Zbigniew Kloch

 • Członek Zespołu Koordynującego MPISD AAL
 • Koordynator Projektu Humanistycznych Staży Podoktoranckich AAL
 • e-mail: kloch@ibi.uw.edu.pl

  Pracowali z nami także:  Dr Łukasz Grützmacher

 • Członek Zespołu Koordynującego MPISD AAL
 • Opiekun studentów I i II poziomu AAL w latach 2002 - 2012
 • e-mail: lukasz@ibi.uw.edu.pl
  Mgr Piotr Pomianowski
  Opiekun studentów I poziomu AAL w latach 2008-2011


  Mgr Paulina Cwalińska
  Opiekun studentów AAL w latach 2001-2005


  Dr Przemysław Kordos
  Opiekun studentów AAL w latach 2002-2008 (z przerwą w roku akad. 2003/2004)


  Dr Tomasz Wierzchowski
  Opiekun studentów AAL w latach 2004-2010