Sesje studenckie AAL


17 - 20 marca 2014 r. Warszawa
Człowiek w obliczu kryzysu, organizator: Uniwersytet Warszawski PROGRAM SESJI
13-15 grudnia 2013 r. Poznań
Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu INFORMACJA O SESJI oraz PROGRAM SESJI
18 - 21 marca 2013 r. Warszawa
Żywność kulturowo przetworzona. Kulinaria z perspektywy humanistycznej, organizator: Uniwersytet Warszawski program sesji
14 - 15 stycznia 2013 r. Warszawa
Nauczyciel akademicki: etos i warsztat, organizator: Uniwersytet Warszawski program sesji
5 - 8 marca 2012 r. Warszawa
Wątpić, wątpienie … - ujęcie transdyscyplinarne, organizator: Uniwersytet Warszawski program sesji
16 - 17 stycznia 2012 r. Warszawa
STEREOTYPY z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych , organizator: Uniwersytet Warszawski program sesji
28 - 30 listopada 2011 r. Poznań
Autorytet wczoraj i dziś – jego źródła i społeczne role, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - informacja o sesji
19 - 21 maja 2011r., Lublin
Religia a nauka, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, sesja specjalizacyjna - program
21-26 marca 2011r., Warszawa
Odpowiedzialność. Ujęcie interdyscyplinarne,organizator: Uniwersytet Warszawski, sesja główna - program
17 – 18 stycznia 2011 r., Warszawa
Tekst i interpretacja w naukach humanistycznych, organizator: Uniwersytet Warszawski), sesja MPISD AAL, sesja specjalizacyjna dla studentów AAL- program
16-18 grudnia 2010 r., Lublin
Nowe media. Perspektywa technologiczna, filozoficzna i kulturowa, organizator: UMCS, sesja specjalizacyjna - program
20-22 maja 2010 r., Kraków
Etyka w praktyce społecznej; organizator: Uniwersytet Jagielloński, sesja stażowa - program
1-4 marca 2010 r., Warszawa
Humanistyka dzisiaj, Sesja Jubileuszowa AAL z udziałem uczestników MPISD AAL - program
11 do 14 stycznia 2010 r. Obrzycko
Migracje ludności w wielu perspektywach organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; sesja specjalistyczna AAL - program
3-4 grudnia 2009r., Warszawa
Narracja w humanistyce i naukach społecznych, organizator MPISD AAL; MSH EW - program
26 – 28 październik 2009, Warszawa
Ludzie i krasnoludki - powinowactwa z wyboru? organizator: Uniwersytet Warszawski - program
13-14 maja 2009, Warszawa
Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji organizator: Uniwersytet Warszawski - program
19-27 kwietnia 2009, Toruń
Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - program
2-4 kwietnia 2009 r., Warszawa
Język - Media - Kultura, organizator MPISD AAL, MSH EW - program
27-30 listopada 2008 Wrocław
Polskie miejsca (nie)pamięci organizator: Uniwersytet Wrocławski
19-24 października 2008 Szczecin
Warunki naturalne i dziedzictwo kulturowe ziem odzyskanych pogranicza polsko-niemieckiego w rejonie Szczecina, organizator: Uniwersytet Szczeciński
maj 2008 Gniezno
Doświadczanie przestrzeni , organizator Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Europaeum Gnesnense
marzec 2008 Katowice
Umaszynowienie. Maszyny człowieka / Człowiek maszynowy, organizator: Uniwersytet Śląski
styczeń 2008 Kraków
Przedstawienia świata w dyskursie nauk humanistycznych , organizator: Uniwersytet Jagielloński
grudzień 2007 Warszawa
Tożsamość – Wolność – Suwerenność , organizator: Uniwersytet Warszawski
luty – marzec 2007 Lublin
Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze , organizator: Uniwersytet Lubelski
grudzień 2006, Warszawa
Autonomia uniwersytetu, społeczeństwo obywatelskie, misja nauczycielska organizator – Uniwersytet Warszawski
marzec – kwiecień 2006, Toruń i Gniezno
Wielokulturowość i dialog międzykulturowy, organizatorzy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Europaeum Gnesnense
marzec 2006, Warszawa
Semiotyka we współczesnej humanistyce. Historia, teoria, interpretacja, organizator – Uniwersytet Warszawski
luty – marzec 2006, Lublin
Filozofia jako sztuka myślenia mądrze. Argumentacja i kultura logiczna w teorii i praktyce, organizator – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
marzec 2005, Kraków
Oświecenie w kulturze Krakowa i Małopolski, organizator – Uniwersytet Jagielloński
grudzień 2004, Warszawa
Tożsamosc: globalna, europejska, narodowa, lokalna - część 2, organizator – Uniwersytet Warszawski
marzec 2004, Wrocław
Wrocław – miasto na skrzyżowaniu kultur, organizator – Uniwersytet Wrocławski
grudzień 2003, Warszawa
Tożsamość globalna, europejska, narodowa i lokalna, organizator – Uniwersytet Warszawski
luty – marzec 2003, Poznań – Gniezno
Mit początku, organizator – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Europaeum Gnesnense
listopad 2002, Cieszyn
Granice i pogranicza. Czynniki integracji kulturowej regionu. Przykład Śląska, organizator – Uniwersytet Śląski w Katowicach
luty – marzec 2002, Lublin
Spotkanie wyznań i religii, organizator – Katolicki Uniwersytet Lubelski
listopad 2001, Toruń
Dziedzictwo – etyka – estetyka, organizator – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
luty – marzec 2001, Kraków
Kraków – europejskie miasto kultury, organizator –Uniwersytet Jagielloński