Tematyka projektów badawczych

Tematyka projektów badawczych uczestników MPISD AAL

Imię i Nazwisko
Tematyka projektu
Marta Baron Wat plus Vat. Studium związków ekonomii i literatury w twórczości Aleksandra Wata
Joanna Barska Umuzycznienie prozy powieściowej: muzyka jako matryca konstrukcyjna
Michał Jędrzejek Bóg umarł – dzieje i analiza pewnego filozoficznego wyroku śmierci
Maciej Junkiert Modele romantycznej recepcji greckiego antyku: Mickiewicz – Słowacki– Norwid
Karolina Kolinek-Siechowicz Autentyczność jako symulakrum – refleksja filozoficzna na temat zwrotu historycznej rekonstrukcji muzyki dawnej w XX i XXI wieku w perspektywie hermeneutycznej i fenomenologicznej
Małgorzata Kot Geneza zespołów z ostrzami liściowatymi w świetle analizy retuszu negatywowego.
Jan Kutnik Dynamika struktury zmiennych egzystencjalnych
Jacek Małczyński Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach Holocaustu.
Krzysztof Pacewicz Życie jako nadmiar. Metafizyka biopolityki.
Karolina Pawlik Transformacje pisma chińskiego w sztuce typograficznej przedstawicieli awangardy szanghajskiej lat 1912-1937.
Agnieszka Podpora Etyka pamięci o Zagładzie w polskiej i izraelskiej literaturze postholokaustowej
Przemysław Piwowarczyk Aspekty społeczne i organizacyjne funkcjonowania grup gnostyckich II-III w. n. e.
Miłosz Puczydłowski Myśl religijna i sekularyzm. Próba wypracowania pojednawczej dialektyki we współczesnej debacie o sekularyzacji
Michał Rogalski Spór o polski modernizm katolicki. Zwolennicy nowych prądów i ich oponenci
Wojciech Jan Sajkowski Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia
Piotr Słodkowski Marek Włodarski. Reprezentacje obrazowe oraz/jako ślady zaangażowania lwowskiej i warszawskiej awangardy 1930-1960.
Adrianna Smurzyńska Relacja między samopoznaniem a poznaniem innych w inferencyjnych
teoriach poznawania innych umysłów.
Paweł Tomczok Muza dalekich podróży Teodora Parnickiego jako studium różnych typów narracji (historycznej, autobiograficznej, metafizycznej, fantastycznej).
Agnieszka Turska - Kawa Poczucie alienacji a użytkowanie mediów
Karol Wilczyński Askesis a Falāsifa. Metafilozofia arabska w kontekście praktycznej wizji filozofii
Rafał Zawisza Natalizm jako trzecia próba przezwyciężenia gnozy
Anna Żymełka Pierwszy zwrot lingwistyczny. Rewolta Hamanna, jej znaczenie i konsekwencje