Program

Czego oczekujesz od studiów?

  1. Jesteś niespokojnym duchem, który postrzega studia uniwersyteckie jako możliwość realizacji swoich pasji i marzeń?
  2. Chcesz pozostawać w ciągłej mobilizacji intelektualnej, zdobywać wiedzę w sposób niestandardowy?
  3. Marzysz o łączeniu specjalności i kierunków na pozór abstrakcyjnie odległych - chociażby kulturoznawstwa i fizyki kwantowej?
  4. Chciałbyś sam kształtować program własnych studiów, a nie tylko spisywać plan zajęć wywieszony na tablicy ogłoszeń?
  5. Myślisz o uczestniczeniu w zajęciach przełamujących stereotyp wykładu akademickiego, o otwartych i swobodnych dyskusjach z wykładowcami?
  6. Pragniesz spotkać na swej drodze Mistrza, który wprowadzi Cię do niezwykłego świata nauki i pomoże osiagnąć pełnię rozwoju intelektualnego?

Odpowiedziałeś: "tak" na wszystkie pytania? Może zatem powinieneś zostać studentem Akademii »Artes Liberales«, nie przestając być studentem macierzystego uniwersytetu?!

Wykształcenie nowoczesnego humanisty wymaga dziś ciągłego przekraczania granic wąskich specjalności, rozumienia języka i celów badawczych różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Studia o charakterze interdyscyplinarnym, choć wymagają od studentów szczególnych predyspozycji i dojrzałości, pozwalają zadomowić się na różnych, często odległych od siebie obszarach wiedzy humanistycznej. Dają możliwość nie tylko samodzielnego planowania struktury zdobywanej wiedzy, budowanej z elementów różnych dyscyplin humanistycznych, ale także obcowania z wybitnymi uczonymi i stałego, partnerskiego kontaktu z opiekunem naukowym. Przede wszystkim zaś ukazują humanistykę jako system przenikających się dyscyplin, które dopiero w tej postaci ofiarowują swym adeptom narzędzia do poznawania i pomnażania intelektualnego dorobku ludzkości. Tylko szerokie spojrzenie daje możliwość wyjścia ze schematów myślenia, wytrąca ze spokojnego konformizmu i udziela siły twórczej, niezbędnej do kształtowania nowych perspektyw nauki.
Program studiów w Akademii »Artes Liberales« (AAL), korzystający z doświadczeń Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, adresowany jest do tych wszystkich, których szerokie zainteresowania humanistyczne nie zostaną zaspokojone w tradycyjnym trybie studiowania jednej dyscypliny akademickiej. Jest ofertą dla osób o umysłach niespokojnych i poszukujących, osób zdolnych do wzięcia współodpowiedzialności za kształt i rytm swoich studiów, dla osób gotowych stać się częścią eksperymentu naukowego, pragnących sprawnie funkcjonować w społeczeństwie przyszłości, którego kształt teraz zaledwie przeczuwamy.

Universitas Universitatum
Akademia "Artes Liberales" jest uniwersytetem, jaki dotychczas istniał tylko w ludzkich marzeniach. To wspólnota profesorów i studentów, którzy uczą się od siebie wzajemnie. To eksperyment, w którym nikt nie pozostaje bierny, każdy ciągle szuka i dąży do duchowego oraz intelektualnego samodoskonalenia.


*Uniwersytet Szczeciński jest afiliowany przy AAL

Akademia »Artes Liberales« jest nową formą edukacji akademickiej, która znany już w Polsce system międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych, rozszerzyła do wymiaru studiów międzyuczelnianych. Akademia »Artes Liberales« powstała dzięki porozumieniu podpisanemu, przy aprobacie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, przez rektorów sześciu największych polskich uniwersytetów: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku 2002 pełnoprawnym członkiem Akademii jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a od roku 2003 również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.