Publikacje


Prawda i fałsz w nauce i sztuce
red., Barbara Bokus, Ewa Kosowska


Autorzy podejmują refleksję nad prawdą i fałszem w nauce i sztuce. Przypisują prawdzie status nieredukowalnego punktu odniesienia – tak w próbach dotarcia do elementarnej wiedzy o świecie, jak i w poszukiwaniach metod i środków artystycznych niezbędnych do osiągnięcia tego celu.
więcej

Truth and Falsehood in Science and the Arts
red., Barbara Bokus, Ewa Kosowska


The authors discuss truth and falsehood in science and the arts. They view truth as an irreducible point of reference, both in striving for elementary knowledge about the world and in seeking methods and artistic means of achieving this goal.
więcej


T


KRAJOBRAZY ZAGŁADY. PERSPEKTYWA HISTORII ŚRODOWISKOWEJ
Jacek Małczyński


Jean-François Lyotard porównał Zagładę do trzęsienia ziemi o tak wielkiej sile, że zniszczeniu uległy nawet wszelkie sejsmografy, które mogłyby posłużyć do oszacowania skali zniszczeń. Porównanie to zyskało sławę i było często przywoływane w kontekście dyskusji na temat możliwości reprezentacji Zagłady, które zdominowały studia na jej temat na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat.
więcejModernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki
Piotr Słodkowski


Odważna i wyrafinowana książka Piotra Słodkowskiego otwiera perspektywy na zjawiska oświetlające polską kulturę XX wieku i polską nowoczesność. Pozwala uchwycić mechanizmy premin kulturowych, uwikłaie stylów, doktryn i prktyk artystycnych w materię rzeczywstości historycznej i politycznej [...]
więcejŻywność kulturowo przetworzona
red. , Anna Gomóła Barbara Bokus


Żywność – inaczej niż jedzenie, pokarm, strawa czy zapożyczone kulinaria – odnosi do esencji tego, co w człowieku najsilniej związane z naturą. Żywność, podobnie jak pożywienie, żywiec, czyli ‘zwierzęta rzeźne’, a dawniej także żywina (oznaczająca ‘istotę żywą’, ale i ‘bydło domowe’), żyto (czyli ‘płód ziemi do utrzymania życia służący’) i wreszcie żywizna (‘zapas żywności’) etymologicznie związane są z życiem. Żywność jest tym, co podtrzymuje życie, można nawet powiedzieć, że jest życiem [...] więcejNAUCZYCIEL AKADEMICKI - etos i warsztat
red. Barbara Bokus, Ewa KosowskaWydanie pierwsze
Warszawa 2016
Oprawa twarda
Liczba stron: 204
978-83-65108-02-9
O WĄTPIENIU
red. Barbara Bokus, Ewa KosowskaWydanie pierwsze
Warszawa 2015
Oprawa miękka
Liczba stron: 330
978-83-936258-6-4
ZABÓJSTWO DZIECKA W LITERATURZE I KULTURZE EUROPEJSKIEJ
red. Kazimierz Ilski, Zbigniew Kopeć, Ewa KraskowskaWydanie pierwsze
Poznań 2015
Oprawa miękka
Liczba stron: 180
978-83-232-2974-2


OBRAZ LUDÓW BAŁKAŃSKIEGO WYBRZEŻA ADRIATYKU WE FRANCJI EPOKI OŚWIECENIA
Wojciech SajkowskiWydanie pierwsze
Poznań 2013
Oprawa miękka
Liczba stron: 244
978-83-63795-20-7


RESPONSIBILITY. A CROSS-DISCIPLINARY PERSPECTIVE
Ed. Barbara BokusWydanie pierwsze
Warszawa 2013
Oprawa twarda
Format: 165 x 240 mm
Liczba stron: 320
978-83-936258-1-9


GRECJA I JEJ HISTORIA W TWÓRCZOŚCI CYPRIANA NORWIDA
Maciej JunkiertWydanie pierwsze
Poznań 2012
Oprawa miękka
Liczba stron: 358
978-83-232-2462-8
AUTOHORITY IN THE PAST AND PRESENT

Kazimierz Ilski, Krzysztof Marchlewicz (eds.)


Poznań : IH UAM, 2013
ss. 202
Format B5
Oprawa miękka
ISBN 978-83-63047-23-8
Teksty i interpretacje

Redaktorzy: Barbara Bokus, Zbigniew Kloch

[...] Humanistyka interpretuje znaki i sensy wypowiedzi, zjawisk psychicznych, wydarzeń społecznych i historycznych, którym nadaje znaczenia zgodnie z przyjętą metodą interpretacji, w odniesieniu do szeroko rozumianej ideologii. Interpretacja w oczywisty sposób jest więc procedurą, która ma prowadzić do rozumienia i wyjaśniania świata. Hermeneutyka, fenomenologia, różnorakie odmiany myślenia kognitywnego o języku, faktach psychicznych i zdarzeniach społecznych, semiologia (a wcześniej strukturalizm w wersji lingwistycznej) formułowały bardziej lub mniej rygorystyczne zalecenia w kwestii interpretacji i standaryzacji jej procedur. […] więcejPOCZUCIE ALIENACJI A UŻYTKOWANIE MEDIÓW.
W poszukiwaniu nowych obszarów zastosowania teorii użytkowania i gratyfikacji

Agnieszka Turska-Kawa


Katowice 2011
ss. 246
Oprawa miękka
ISBN 978-83-7164-710-9


The Humanities Today
and the Idea of Interdisciplinary Studies

Edited by Barbara Bokus

With the present volume, we wish to celebrate two jubilees of great importance to the academic community:

 • the jubilee of the 65th birthday of Professor Jerzy Axer
  (born April 18, 1946),
 • the jubilee of the "Artes Liberales" Academy (AAL), which has just begun its second decade.
 • With the texts featured in this book, the authors who represent the universities making up the "Artes Liberales" Academy as a Universitas Universitatum, wish to express their appreciation to Professor Jerzy Axer not only for his inspiring ideas and for building new ..... […] więcej  Obrazy migracji

  Redakcja: Kazimierz Ilski

  [...] Jednym z fenomenów otaczającego nas świata jest wzrastająca dynamika zjawisk migracyjnych. Przybierają one rozmaita postać. Nie ma przy tym wątpliwości, ze są procesem masowym i długotrwałym. Wykazują dużą różnorodność pod względem kierunków geograficznych, choć pewne prawidłowości są nader widoczne. […] więcej

  Umaszynowienie
  Redakcja: Krzysztof Hoffmann, Justyna Koszarska, Piotr Bogalecki

  Książka Umaszynowienie jest zarówno ksiązką projektem, to pewien kamień milowy na drodze Projektu „Inter-„, kal i projektem książki. Projekt „Inter-„ powstał w duchu określonej metody, choć jej istota jest przekraczanie samej siebie, w określonym środowisku, choć się do niego nie ogranicza, z określoną przeszłością edukacyjną, choć ma ona charakter definiującej teraźniejszości. […] więcej